29.9.2017     wwuj Jazz - Improvisationskonzert
Wolfgang Puschnig - A - altsaxofon, flöte
Woody Schabata - A - vibrafon
Jan Roder - D - kontrabass
Uli Soyka - A - schlagzeug, spielsachen